homevisie & werkwijzebranches & productenover marioncontact
branches en producten

interimmanagement

organisatieadvies

fusiebegeleiding

coaching

training

coaching

Coaching

Ieder mens heeft alle bronnen in zich om gestelde doelen te bereiken. Maar als men blijft doen wat men altijd al deed, krijgt men wat men altijd al kreeg. Wie zichzelf wil ontwikkelen heeft een klankbord van buitenaf nodig. Coaching kan daarvoor het juiste middel zijn.  De coach daagt uit en confronteert om tot zelfinzicht te komen. Dit inzicht leidt tot keuze. En keuze leidt tot persoonlijke groei.

Doelgroepen

Situaties waarin coaching een meerwaarde kan hebben

Mogelijke onderwerpen

Kenmerkend voor coachingtrajecten