homevisie & werkwijzebranches & productenover marioncontact
branches en producten

interimmanagement

organisatieadvies

fusiebegeleiding

coaching

training

fusiebegeleiding

Fusiebegeleiding

Fusies zijn veranderingstrajacten die grote gevolgen kunnen hebben voor alle betrokkenen. Bij dergelijke ingrijpende trajecten mist een bedrijf soms de specifieke deskundigheid en/of capaciteit om deze tot een succes te maken. Maar los daarvan kan het raadzaam zijn de begeleiding van een dergelijk gevoelig traject te laten uitvoeren door een onafhankelijk externe.
Hartog van Banda bezit de expertise op het gebied van: