homevisie & werkwijzebranches & productenover marioncontact
branches en producten

interimmanagement

organisatieadvies

fusiebegeleiding

coaching

training

interimmanagement

Interimmanagement

In geval van crisis of conflicten, bij veranderingen die een specifieke deskundigheid vragen, bij het wegvallen van een manager of bij een te grote belasting van het managementteam kan er behoefte zijn aan een tijdelijke versterking van het management

Ieder geval is uniek en vraagt een andere vorm van interimmanagement. Bijvoorbeeld: