homevisie en werkwijzebranches en productenover marioncontact
branches en producten

interimmanagement

organisatieadvies

fusiebegeleiding

coaching

training

organisatieadvies

 

Organisatieadvies & Begeleiding reorganisaties

Een organisatie is geen statische eenheid, maar staat in voortdurende interactie met zijn omgeving. Voor een optimale dienstverlening dient men rekening te houden met het gegeven dat de vraag van de klant kan veranderen,  waardoor het aanbod moet worden aangepast. Maar ook veranderingen in de wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de betreffende organisaties  maken het soms noodzakelijk dat een organisatie zijn bakens tijdig moet verzetten om zijn dienstverlening optimaal en conform de wet- en regelgeving  te  houden.

Hartog van Banda biedt ondersteuning op onder meer de volgende gebieden: