homevisie en werkwijzebranches en productenover marioncontact

interimmanagement

organisatieadvies

fusiebegeleiding

coaching

training

training

Training

Leren kent verschillende vormen. We onderscheiden cognitief,  ervaringsgericht en gedragsgericht leren. De meest bekende vorm – waar onder andere ons schoolsysteem op is gebaseerd – is het cognitieve leren, waarbij het verwerven van inzicht en informatieoverdracht centraal staat.

Bij trainen staat echter het ervaringsgerichte en gedragsgerichte leren centraal. Bij het ervaringsgerichte leren draait het om de beleving van de deelnemers, terwijl met gedragsgericht leren nieuwe vaardigheden worden aangeleerd.
Hartog van Banda gebruikt zowel ervaringsgericht als gedragsgericht leren als uitgangspunt in de trainingen.

Doelgroepen

Situaties waarin training een meerwaarde kan hebben

Voorbeelden

Kenmerkend voor trainingen