homevisie en werkwijzebranches en productenover marioncontact
visie

werkwijze

visie

Visie

Een organisatie, groep of mens is geen statische eenheid, maar staat voortdurend in interactie met zijn omgeving en de samenleving. Die zijn op hun beurt weer onderheving aan voortdurende verandering. Een organisatie, groep of mens verandert mee = voorwaarde voor groei en ontwikkeling.

Maar soms loopt dit proces niet synchroon en komt men terecht in vastgeroeste patronen. Dan is men niet meer in staat om er zelf uit te komen. De gevolgen kunnen onder andere zijn:

Modderpoel
Vergelijk een stagnerende organisatie met stilstaand water: dat geeft algengroei, waardoor het water troebel wordt (geen transparantie / overzicht). De algen verstikken het leven in het water, laten geen licht meer door van buitenaf (intern gericht, niet meer de blik naar buiten). De boel gaat rotten (conflicten, ziekteverzuim, verloop, slecht functionerend & ongemotiveerd personeel) en uiteindelijk gaat al het leven dood en blijft er een stinkende modderpoel over.

Processen
De levensvatbaarheid van een organisatie ligt in principe besloten in de organisatie zelf. De beste oplossing voor een probleem komt dus doorgaans bij de betrokkenen zelf vandaan. Tegelijkertijd hebben medewerkers binnen een organisatie te maken met gewoonten en routines die van binnenuit lastig te herkennen zijn en die processen kunnen laten stagneren.
Het is de taak van de extern adviseur om de organisatie bewust te maken van deze gewoonten en routines, de organisatie zijn eigen kracht weer te laten ontdekken en deze vervolgens optimaal te leren benutten.

Hartog van Banda helpt uw organisatie vooruit!