homevisie en werkwijzebranches en productenover marioncontact
visie

werkwijze

werkwijze

Werkwijze

Hartog van Banda is staat om problemen binnen organisaties te verhelderen en eventuele stagnaties in kaart te brengen. In de begeleiding maakt Hartog van Banda gebruik van de eigen kracht van het bedrijf. Hartog van Banda laat het bedrijf vanuit een ander perspectief naar de eigen situatie kijken en maakt het daarmee bewust van de mogelijkheden en kracht die men (aanvankelijk) niet meer zag.

Oplossing


Vervolgens gaat Hartog van Banda samen met de organisatie op zoek naar een oplossing die past binnen de eigen cultuur en begeleidt het bedrijf bij het proces om te komen tot de gewenste verandering. Het accent van deze begeleiding is daarbij niet zozeer gericht op het aandragen van kant en klare oplossingen, maar op het aanleren van een wijze van probleemoplossen die past bij de bedrijfscultuur.

Op die manier wordt het probleemoplossend en zelfsturend vermogen van het bedrijf vergroot en leert het hoe het voortaan de eigen broek kan ophouden en mee kan blijven gaan in de constante stroom van ontwikkeling & verandering. Hartog van Banda heeft daarbij altijd een lange termijnvisie voor ogen: niet alleen het probleem nu oplossen, maar ook de garantie voor een borging op de lange termijn zoveel mogelijk veilig stellen.

______

Noot: waar "bedrijf" staat kan ook worden gelezen: individu, groep of de manager / het management.